انواع پیمان شکنی: پیمان شکنی رمانتیک

در این ویدئو که دقایقی از ورکشاپ تخصصی درمان پیمان شکنی با رویکرد میان سیستمی و متمرکز بر هیجان EFT هست، دکتر سارا کمالی در مورد یکی از انواع پیمان شکنی صحبت می کند:

پیمان شکنی رمانتیک.


برای تهیه این ورکشاپ که به صورت آفلاین در سای تیما موجود است به لینک زیر مراجعه کنید: