google-site-verification=BvxMlooWolx8Tb37mgDJEJ4jnzVNUEnfiNRmhNciGZ4

آموزش


آموزش های گروه تخصصی سای تیما شامل موارد زیر می باشد:

آموزش های تخصصی:

در این حیطه کارگاه ها ویژه روانشناسان، روان درمانگران، روانسنج ها و مشاوران می باشد. تمامی کارگاه هایی که در این زمینه برگزار می شود توسط مدرسین مجرب و متخصص در همان زمینه با ارائه مدرک معتبر مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مشور و سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود. 

این دوره ها به صورت حضوری، آنلاین و آفلاین برگزار می گردد.

آموزش های عمومی:

در این حیطه هدف ما گزینش از تمامی اقشار جامعه است سعی ما بر این است بتوانیم هرچند کوچک اما سهم بسزایی در آگاهی و ارتقاء سطح سواد جامعه در حوزه های مهارت های زندگی، سبک های فرزندپروری، روابط بین فردی و خودشناسی افراد داشته باشیم.


آموزش های سازمانی:

بدون شک در دوران حاضر هیچ شغلی را نمی توان یافت که پرداختن به آن مستلزم آموختن مقدمات و مهارت های خاص نباشد و کلیه داوطلبان مشاغل باید گواهینامه های علمی و فنی معتبری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره های آموزشی قبل از خدمت ارائه نمایند. 

برای تحقق چنین مقصودی، شناسایی نیازهای آموزشی و سازماندهی منابع و امکانات موجود برای برطرف کردن آنها، یکی از مهم ترین چالش های سازمان ها به شمار می رود. 

گروه تخصصی سای تیما آموزش هایی را در حوزه صنعتی و سازمانی، با توجه به نیازسنجی آن سازمان، توسط متخصصین خبره تدوین و  ارائه می کند.


موردی برای نمایش وجود ندارد.