سوابق تحصیلی و آموزشی:

 • دکتری تخصصی روانشناسی (91-96) | دانشگاه الزهرا (س)
  عنوان پایان نامه: تجربه زیسته زنان و مردان از رابطه­ی فرازناشویی خود یا همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی (با نمره 85/19)
  استاد راهنما: دکتر فریده عامری
  استادان مشاور: دکتر زهره خسروی، دکتر محمدآرش رمضانی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (88-91)
  انستیتو روانپزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
  عنوان پایان نامه: نقش مؤلفه­‌های شناختی و طرحواره‌­های هیجانی در نگرانی مرضی دانشجویان (با نمره 90/19)
  استاد راهنما: دکتر بنفشه غرایی
  استاد مشاور: دکتر بهروز بیرشک
  معدل دوره کارشناسی ارشد: 69/18
 • کارشناسی روانشناسی بالینی (84-88)
  دانشگاه شیراز
  معدل دوره کارشناسی:‌ 79/18
  دیپلم علوم انسانی
  دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شیراز
  معدل: 89/19


شرکت در دوره‌های تخصصی

 • دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری‌نیا   
 • دوره آموزشی پیشرفته درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • زوج­درمانی با رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • شناخت و کار با اشکال مختلف هیجانات با رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • همدلی و حضور درمانی با رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT6 - دکتر همایون ذوالفقاری‌­نیا
 • دوره آموزشی تروما با رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • دوره آموزشی اضطراب و افسردگی با رویکرد EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • دوره آموزشی سوپرویژن با رویکرد EFT - دکتر همایون ذوالفقاری­‌نیا
 • دوره آموزشی مستر کلاس دروس عمومی، تخصصی، دوره عملی، مشاهده، نظارت و ارائۀ یک پروژه تخصصی با رویکرد EFT - دکتر همایون ذوالفقاری‌­نیا
 • کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد". مدرس دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • کارگاه آموزشی "درمان شناختی رفتاری روابط فرازناشویی". مدرس دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • دوره­ی آموزشی درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات روانی، مدرس: دکتر حسن حمیدپور . توسط انجمن روانشناسی بالینی ایران.1389-1388
 • کارگاه آموزشی " طرحواره درمانی" مدرس دکتر حسن حمیدپور، توسط انجمن روانشناسی ایران. 1391.
 • کارگاه آموزشی " توجه آگاهی Mindfulness"، مدرس: دکتر حسن حمیدپور. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1389.
 • دوره­ی آموزشی درمان اختلالات جنسی، مدرس: دکتر مهرداد افتخار. توسط انجمن روانشناسی بالینی ایران.1389-1388
 • کارگاه آموزشی درمان اختلالات جنسی. مدرس دکتر آرش رمضانی. فوق دکترای سکس تراپی. مرکز مشاوره سلامت. 1392
 • کارگاه ارتقای کیفیت زندگی زناشویی. دکتر آرش رمضانی. مرکز مشاوره سلامت.  1392
 • کارگاه راهکارهای ارتباط با بیماران مرزی. مدرس دکتر علیلو. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 1392. 
 • کارگاه مشاوره شغلی. مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س). 1392کارگاه توسعه فردی. مرکز مشاوره الزهرا (س). 1393
 • کارگاه آموزشی دو روزه­ی " ازدواج" در دانشگاه شیراز. 1384
 • کارگاه آموزشی " طرحواره درمانی متمرکز بر شکست عشقی" مدرس: دکتر حسن حمیدپور. در چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 1387
 • کارگاه آموزشی مهارت­های زندگی. مدرس: دکتر چنگیز رحیمی. 1384
 • دوره آموزشی SPSS مدرس: مجتبی حبیبی. توسط انجمن روانشناسی بالینی ایران. 1388.
 • سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1389
 • چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شیراز. 1387
 • ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. دانشگاه تهران. 1391.
 • سمپوزیوم روابط فرازناشویی. توسط انجمن روانشناسی ایران. 1392. 


سوابق کاری

 • سابقه­ 3 سال کار بالینی در مرکز مشاوره نیروانا و مرکز مشاوره پندار؛ تحت نظارت سازمان بهزیستی 
 • سابقه یک سال کار بالینی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا (س). 
 • روانشناس بالینی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393
 • سابقه یک سال کار بالینی در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی. 
 • سابقه کار بالینی در کلینیک روانمهر که ادامه دارد
 • سابقه کار بالینی در کلینیک ایران که ادامه دارد


عضویت‌ها و فعالیت‌های علمی

 • مدیر و مسئول کلینیک مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی پندار شیراز (96-92)
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان نشاسی ج.ا.ا به شماره 6287
 • عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره پروانه تخصصی 9116
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران


سابقه برگزاری کارگاه

 • برگزاری دو دوره کارگاه «غلبه بر مشکل اهمالکاری در دانشجویان» در خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا (س). 1392 و 1393.
 • برگزاری کارگاه «آموزش اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س). 1392
 • همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه "زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی" برای روانشناسان و مشاوران. مدرس: دکتر محمدی. مرداد1390
 • برگزاری دو دوره "کارگاه بهبود روابط زناشویی مبتنی بر شناسایی و درمان مشکلات جنسی". مرکز مشاوره نیروانا. 1390. 
 • برگزاری کارگاه «آموزش اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.
 • برگزاری «کارگاه تنظیم هیجان در اختلالات روانی» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.
 • برگزاری کارگاه «آموزش و درمان اختلالات جنسی» برای روانشناسان و مشاوران. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1393.


سخنرانی علمی

 • ارائه سمینار «نگاهی به درمان­های موج سوم با معرفی درمان پذیرش و تعهد ACT» در هفته­ پژوهش. دانشگاه الزهرا (س). 1392


طرح‌های پژوهشی و اجرایی

 • همکاری در اجرای طرح پژوهش ملی " هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس انسجام و سازگاری خانواده در جامعه­ی خانواده­های ایرانی" توسط دانشگاه شهید بهشتی. 1389. 
 • ارائه­­ی طرح کشوری ارتقای سلامت روان نخبگان(1390).


کتب و مقالات

ترجمه کتاب

 • ترجمه کتاب " غلبه بر کمال­خواهی" انتشارات ارجمند.1390. (دریافت تقدیر از بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی 1392).. چاپ دهم،  1401
 • ترجمه کتاب "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد". انتشارات ارجمند. 1394. چاپ سوم، 1399

مقاله

چاپ مقاله «نقش طرحواره های شناختی در پیش بینی نگرانی مرضی در دانشجویان ایرانی» در 

 Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN 1877-0428) and at the same time indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings . Citation Index (Web of Science)

مقاله «تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی». فصلنامه خانواده پژوهی. بهار 1397.


ارسال مقاله در کنفرانس‌ها

 • مقاله "ارتباط حوزه های نگرانی با کمال­گرایی مثبت و منفیدر دانشجویان". ششمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. گیلان. 1391.