سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی | 1379
 • کارشناسی ارشد: سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی | 1384
 • دکتری تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات | 1392
 • اخذ ششمین جایزه علمی دکتر کاردان  استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون­های توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری (به راهنمایی دکتر غلامعلی افروز)- رساله دکتری تخصصی­14 دی ماه 1394            
 • اخذ عنوان مقاله برتر، ارزیابی نظام هوش در آموزش و پرورش ایران- مقاله ارائه شده در همایش 20 اردیبهشت 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاليف و ترجمه کتاب:

 1. هوش‌آزماي نوین تهران- استانفورد- بينه (TSB) روش اجرا، نمره­گذاری و تفسیر، انتشارات دانشگاه تهران، مؤلفان: دکتر غلامعلی افروز، دکتر کامبیز کامکاری، دکتر شهره شُکرزاده | 1396
 2. ارزیابی ویژگی­های شخصیتی (با تأکید بر فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­ سوتا2 -مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، دکتر شهره شُکرزاده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | 1395
 3. ارزیابی ناتوانی یادگیری، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، دکتر شهره شُکرزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | 1395
 4. راهنمای اجرا، نمره­گذاری و تفسیر نسخه چهارم تکمیلی مقیاس­های هوشی وکسلر کودکان، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، دکتر شهره شُکرزاده، دکتر غلامعلی افروز، دکتر احمد حلت، علم استادان | 1394
 5. راهنمای اجرا، نمره­گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس­های هوشی وکسلر کودکان، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، دکتر شهره شُکرزاده، دکتر غلامعلی افروز، دکتر احمد حلت،علم استادان | 1392
 6. مدل­های استنباطی آماری (با تأکید بر سازه هوش)، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شُکرزاده     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  | 1389
 7. شناسایی کودکان استثنایی (با تأکید بر هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه خردسال)­مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شُکرزاده، جمال شُکرزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1387
 8. آمار توصیفی کاربردی(با تأکید بر سازه هوش)،مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شُکرزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1386
 9. اندازه­ گیری و سنجش (با تأکید بر سازه هوش)، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شُکرزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1386
 10. روش پژوهش کاربردی (با تأکید بر سازه هوش)، مؤلفان: دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شُکرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1386


طرح‌های پژوهشی:

 1. تهیه پرونده روانشناختی جهت معاینه روانشناختی داوطلبان استخدامی فاتب، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی | 1398
 2. بررسی ادراک خطر در بین رانندگان موتور سیکلت (موردکاوی شهرستان فیروزکوه)، فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران | 1396
 3. بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران، فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران | پاییز 1394
 4. تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان ف.ا.و. شرق استان تهران،فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران | آذر 1393
 5. تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد (مورد کاوی شهر قرچک)،فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران | دی 1393
 6. بررسی نیمرخ روانشناختی کارکنان فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران، فرماندهی انتظامی پلیس شرق تهران | 1393
 7. سهم و نقش عوامل مؤثر بر مصرف شیشه در بین نوجوانان و جوانان تهران و حومه، تحت نظارت مركز پژوهش، مطالعات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر | 1392
 8. نظرسنجی در خصوص ارزيابي شناختي جوانان از خودشان (ميزان بهره‌مندي از سلامت رواني و احساس شادكامی) | تحت نظارت سازمان ملي جوانان | 1388
 9. نظرسنجي از جوانان در خصوص نگرش به استفاده از خدمات مشاوره و روان‌شناختی | تحت نظارت سازمان ملي جوانان | 1388
 10. استانداردسازی مقياس گرايش به اعتياد (با تأكيد برMMPI-A-RF ) در دانش‌آموزان دوره متوسطه پيش‌دانشگاهی | تحت نظارت مركز پژوهش، مطالعات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر | 1388
 11. بررسی اثرات فشارآور‌های تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانشجويان دانشگاه‌هاي استان تهران، نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1387
 12. بررسي نيازسنجی آموزشی كاركنان دبيرخانة مواد مخدر تحت نظارت مركز پژوهش مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر | 1387
 13. ارزيابي عملكرد مراكز درماني ترك اعتياد وابسته به سازمان‌های مردم نهاد در درمان معتادين استان تهران   تحت نظارت سازمان مبارزه با مواد مخدر | 1387
 14. ويژگي‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر | 1387
 15. بررسي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي | 1386
 16. بررسي نيازسنجي آموزشي اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد و دولتي و ارائه راهكارهاي مطلوب تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر | 1386
 17. بررسي دیدگاه جوانان، ناشران و اهل قلم به فرهنگ كتاب و كتاب‌خواني جوانان در بيستمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب  تحت نظارت سازمان ملي جوانان | 1386
 18. بررسي پيامدهاي تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي بر امور آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زنان در شهرستان آمل، تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي | 1385
 19. بررسي و شناخت مشكلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌ الله آملي تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي | 1385
 20. بررسي اثرات فشارآورهاي تحصيلي بر سلامت عمومي و انگيزش تحصيلي تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي | 1385
 21. نيازسنجي ورزشي زنان روستايی، سازمان تربيت بدنی | 1385
 22. سنجش روان­شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تأکید بر سازه‌های هوش، خلاقـيت، ويژگي‌هاي شخصيـتي، علایق و توقعات شغلي ،تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1385
 23. بررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان پتروشيمي ايران،تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1385
 24. بررسي تأثيرات ورزش در كاهش ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان،تحت نظارت سازمان تربيت بدني | 1385
 25. بهينه‌سازي مصرف انرژي،تحت نظارت وزارت نيرو  | 1384
 26. ارزش كار خانگي زنان­ تحت نظارت دفتر مشاركت‌هاي زنان | 1382
 27. خلاقيت زنان در وزارتخانه‌هاي شهر تهران،تحت نظارت دفتر مشاركت‌هاي زنان | 1382
 28. بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي و فرهنگي مجريان طرح سامان سوابق بيمه‌شدگان شغلي تحت نظارت سازمان بيمه خدمات درماني |1381
 29. كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مساجد، سازمان تبليغات اسلامي دفتر توسعة فرهنگ ديني | 1380
 30. فشارآورهاي شغلي كاركنان پتروشيمي، تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1380
 31. بهداشت رواني كاركنان پتروشيمي، تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1379
 32. رضايتمندي شغلي از كاركنان پتروشيمي،تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1379
 33. بررسی میزان تسهیلات رفاهی و مزایا در کارکنان پتروشیمی، تحت نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران | 1380

فعالیت­های اجرایی

 1. داوری فصلنامه علوم شناختی | از سال 1394 تا هم اکنون
 2. کار گروه تخصصی بهزیستی | از سال 1396 تا هم اکنون
 3. همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران­ | از سال 1393 تا هم اکنون­ مشاور فعالیت­ های علمی و پژوهشی
 4. فعالیت در اتاق فکر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران |­ از سال 1394 تا هم اکنون 
 5. میزگرد علمی تحت عنوان بررسی راهکارهای ارتقاء علمی فرماندهی شرق با مراکز علمی شرق استان تهران
 6. تدریس در کارگاه بهزیستی مازندران | 18/06/1394          
 7. مدرس کارگاه آموزشی وکسلر 4
 8. برگزاری کارگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران | 29/05/1398
 9. مدرس کارگاه آموزشی هوش ­آزمای تهران-استانفورد-بینه
 10. برگزاری کارگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران | 05/02/1398 
 11. مدرس کارگاه آموزشی اختلالات هیجانی، جنسی و رفتاری کودکان 
 12. عضو سازمان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران | از سال 1391 تا هم اکنون
 13. دبیر کمیسیون روانشناسی ورزش
 14. مشاور آموزشی- پژوهشی، فدراسیون شطرنج | از سال 1391 تا هم اکنون، عضو شورای پژوهشی فدراسیون
 15. ارائه خدمات روان­شناسی، باشگاه شاهین | از سال 1393 تا 1396 
 16. روان­شناس ورزش تیم بسکتبال بانوان
 17. کارگروه تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور | از سال 1391 تا 1394 عضو کمیته تخصصی مشکلات یادگیری
 18. کارگروه تخصصی سازمان بهزیستی کشور | از سال 1395 تا هم ­اکنون ­عضو کمیته تخصصی طراحی و تدوین دستورالعمل مراکز تخصصی
 19. عضو انجمن روان­شناسی ایران | از سال 1384 تا هم اکنون عضو انجمن


مهارت‌های تخصصی  

 • رواسازی، اعتباریابی و استانداردسازی ابزارهای روان­شناسی (هوش، خلاقیت، ویژگی­های شخصیتی و ...)
 • برگزاری کلاس­های تخصصی در حیطه آمار، روش تحقیق، آزمونهای روانی- شخصیتی، روان­سنجی، نرم­‌افزارهای آماری (SPSS، LISREL، AMOS و ...)
 • برگزاری کلاس­های تخصصی مرتبط با روان­شناسی ورزشی (سنجش ویژگی­های روان­شناختی ورزشکاران، مداخله و ...)
 • غربالگری، تشخیص و شناسایی در حیطه کودکان استثنایی (به ویژه ناتوانی یادگیری، بیش­‌فعالی توأم با نقص توجه، اختلالات رفتاری و ...)
 • ساختارسازی و تدوین پرسشنامه و ابزار در حیطه­‌های روان­شناسی 


زمینه‌های (علایق) تحقیقی

 • سنجش و اندازه­‌گیری
 • روان­شناسی ورزشی
 • روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی


برای دانلود رزومه کامل دکتر شهره شکرزاده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

رزومه دکتر شهره شکرزاده