پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، گاه فرد آسیب دیده در فضای پرهیجان و چالشی، اصرار زیادی دارد که از جزئیات خیانت مطلع شود. در این موقعیت زوج پیمان شکن چه باید بکند؟

در این ویدئوی آموزشی دکتر سارا کمالی به این پرسش پاسخ داده است. اینکه چگونه زوج پیمان شکن را آموزش دهیم که چه برخوردی با این خواسته داشته باشد؟

آیا همسر آسیب‌دیده، بهتر است در مورد پیمان‌شکنی سوالات جزئی بپرسد یا نه؟