دقایقی از دوره مشاوره و رواندرمانی با نوجوانان در معرضِ خطر با تدریس دکتر کامبیز کامکاری را ملاحظه می کنید.

در این ویدئو دکتر کامکاری در مورد نظر افلاطون و ارسطو در مورد دوره نوجوانی و شیوه رفتار صحیح با نوجوان از نظر این دو فیلسوف بزرگ، مطالبی ارائه می کنند.