آزمونهای برون‌فکن چیستند؟

در این ویدیو دکتر کامبیز کامکاری در مورد آزمون‌های برون‌فکن و کاربرد آن در سنجش شخصیت و تفاوت آن با پرسشنامه‌های عینی شخصیت، توضیح داده‌اند:

10 موقعیت که باید به سراغ آزمون‌های برون‌فکن برویم:

همان طور که می‌دانید برای سنجش شخصیت، دو نوع ارزیابی وجود دارد.

  1. پرسشنامه های عینی شخصیت
  2. آزمون های برون فکن

اما سوال اصلی که پیش می آید این است که چه زمانی از پرسشنامه استفاده کنیم و چه زمانی باید از آزمون های برون فکن کمک بگیریم در ادامه 10موقعیتی که در فرآیند درمان و ارزیابی باید از آزمون های برون فکن استفاده کنیم را میگوییم:

1. زمانــی کــه مراجــع در گـزارش از خودش پرهیزکاری نامتداول شدیدی (فرد آگاهانه از بیان واقعیت خودداری کند) را داشته باشد.

 2. زمانی که مـــراجع در گــزارش از خــودش سازگاری نامتداول شدیـــدی (فرد به صورت ناخودآگاه دست به مطلوب نمایی بزند) را داشته باشد.

 3. بررسی بهداشت روانــی کودکان و نوجوانان. زیـــرا برای ارزیـابــی آسیــب‌هـــای روانی در ایــن گروه سنی، خودگزارشی وجود ندارد یـــا اطلاعات دقیــقی مانند نیازها، تعارضات، فشارها و...را در اختیار درمانـگر قرار نمی دهد.

4. در زوج درمانی و روابط بین فردی صمیمی به سبب کسب اطلاعات دقیق از تعارضات زناشویی یا فردی و سبب شنـاســی مشکــل.

5. در گزینش و گمــارش نیــروی انسانــی ماننـد کارخانه‌ها، موسسات اداری و دولتی در راستـای ریخت شناسی شخصیت و غربال کردن افراد بـا آسیب های روانی یا کسانی کـه مستعد اختلالات روانــی هستند.

6. در روانکاوی جهت انعکاس ساده ولی نمادین درون شخصیت به بیرون، ورود به ناخودآگاه و لایه‌های پنهان شخصیت مراجـع. 

آزمون‌های برون فکن به طور کلی یک پـای ثابت سنجش در رویکرد روانکاوی می باشد.

7. در طرحواره درمانی برای سنجش و ریشه‌یابی الگوهای مخرب شخصیتی و ریشه یابی عمیق طرحواره‌ها

8. در بیمارستان های روانپزشکی برای تشخیص اختلالات، بیماران روانی به کـار بـرده می‌شود تـا بتوانند دقیق و جامع به اطلاعات مورد نیـاز در لایه‌های عمیق شخصیت دست یابنـد.

9. سنجش شخصیت بـزهکاران در روانپــزشکی قانونی، برای بررسی تعارضات، پرهیزکاری هـای نامتداول و ریشه‌یابی علل اصلی ارتکاب جرم از آزمون های برون‌فکن استفاده می‌کنیم.

10. محیط‌های تحقیقاتی و نظامی از جمله خلبانان نیروی هوایی در جهت ارزیابی شخصیتی و پیشگیری از هرگونه آسیب روانی.


آزمون‌های برون‌فکن را چگونه یاد بگیریم؟

ما در سایتیما برای این نیاز شما هم برنامه داریم.

شما می‌توانید دوره‌ی آفلاین آموزش آزمون‌های برون‌فکن با تدریس دکتر کامبیز کامکاری را در لینک زیر تهیه کنید  و شیوه‌ی اجرای آزمون رورشاخ و دیگر آزمونهای برون‌فکن مثل TAT، CAT را فرا بگیرید: